ការិយាល័យកណ្ដាល

អាសយដ្ឋាន​: អគារ​លេខ​212 ផ្លូវ271 សង្កាត់ទួលទំពូង2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា​

ប្រអប់សំបុត្រ​: 2412

លេខ​ទូរស័ព្ទ​​: +855 23 999 911 / +855 86 999 911

អុី​ម៉ែល​: info@kbprasacbank.com.kh

ស្វែង​រក​យើង​​នៅលើ​ផែន​ទី