ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាច្បារអំពៅ២

11.5309225, 104.9420177 | ផ្ទះលេខ​ 41 ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិតាង៉ូវ សង្កាត់ច្បារអំពៅ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ