ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាជ្រោយចង្វារ២

11.5915265, 104.9293178 | ផ្ទះលេខ 206G ផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិ 3 សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ