ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាជ្រោយចង្វារ

11.5953236, 104.9310329 | ផ្ទះលេខ 04-05 ផ្លូវជាតិលេខ 6A សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ