ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាទួលស្វាយព្រៃ

11.5470449, 104.9085622 | ផ្ទះលេខ​ 145CD ផ្លូវលេខ 245 ភូមិ 6 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ