ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាបឹងត្របែក

11.5380241, 104.9235335 | ផ្ទះលេខ 460AB មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវ 466 ភូមិ 13 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ