ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាផ្សារដីហុយ

11.5660583, 104.8712982 | ផ្ទះលេខ​ 14 ផ្លូវលេខ 1019 ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ