ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាផ្សារដីហុយ​២

11.5693591, 104.8708885 | ផ្ទះលេខ 265 មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំពេញ-ហាណូយ ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ