ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាពោធិ៍ចិនតុង

11.5632412, 104.8624154 | ផ្ទះលេខ 28Eo មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិប៉ប្រកខាងជើង សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ