ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាព្រែកព្នៅ

11.6577067, 104.8640982 | ផ្ទះលេខ 28 ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិកណ្តាល​ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ