ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាស្ទឹងមានជ័យ

11.5421256, 104.8927552 | ផ្ទះលេខ​ 655 ផ្លូវលេខ 217 ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ