ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាបូកគោ

11.5438533, 104.9201443 | ផ្ទះលេខ 40​ABC មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ