បញ្ញើសន្សំ

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមរួចចុចលើប៊ូតុងស្នើសុំ

ត្រលប់

ឥណទាន

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមរួចចុចលើប៊ូតុងស្នើសុំ

ខែ
ត្រលប់

ខេអេចឃ្យូអរ

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមរួចចុចលើប៊ូតុងស្នើសុំ

ព័ត៌មានគណនី

តើលោកអ្នកមានគណនីនៅប្រាសាក់ហើយឬនៅ?

ព័ត៌មានហាង


ឧបករណ៍ទូទាត់ដែលត្រូវការ

ខេអេចឃ្យូអរ ជើងបញ្ឈរ
ខេអេចឃ្យូអរ ស្ទីកគ័រ

រូបភាព

សូមផ្ញើរូប ឡូហ្គូ រូបភាពហាង...

សម្គាល់៖ រូបភាពច្រើនបំផុត 2 ហើយទំហំធំបំផុត 10 មេហ្គាបៃ

ត្រលប់

បើកគណនីឌីជីថល

​កាន់តែ​ងាយស្រួល​! ​ឥឡូវនេះ​ ​លោកអ្នក​អាច​បើក​គណនី​ប្រា​សាក់​ ​បាន​ដោយខ្លួនឯង​ភ្លាម​ៗ​ ​តាម​កម្មវិធី​ ​P​R​A​SAC​ ​Mobile​ ​Banking​ ​ដោយ​គ្រាន់តែ​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ​និង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ទៅកាន់​សាខា​ប្រា​សាក់​។​ ​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដូចជា​ ​ទទួល​ប្រាក់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ធនាគារ​ ​ស្កេន​ K​H​QR ​Code​ ​ទូទាត់​ ​ឬ​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ​បង់ថ្លៃ​ទឹក​ ​ភ្លើង​ ​ថ្លៃ​សិក្សា​ ​ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ​ ​ដោយ​មិន​អស់​ក​ម្រៃ​សេវា​។

បើកគណនីឌីជីថលឥឡូវនេះ