លិខិតសរសើរ

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ 100 ​លាន​រៀល​ ​ជូន​កាកបាទក្រហម​កម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជធំៗនៅកម្ពុជា បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 100 លានរៀល ជូនចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្នុងឱកាសពិធីអបអរសាទរខួបលើក 161 ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម ថ្ងៃទី 8 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ។

លិខិតថ្លែងអំណរគុណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំពោះការសាងសង់អគារសិក្សា

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ បានទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា សម្រាប់ការសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងដែលមាន 5 បន្ទប់ ជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាអូរទឹកថ្លា ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។