ទីតាំង

ស្វែងរកយ៉ាងងាយស្រួល

ធនាគារ​ ខេ​ប៊ី​ប្រា​សាក់​ ​ម​.​ក​ ​ដែល​ជា​បុត្រ​ស​ម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ​ KB Kook​m​in​ ​Bank​ ​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ ​គឺជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ថ្មី​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាមរយៈ​ការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​ដោយ​ជោគជ័យ​រវាង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រា​សាក់​ ​ម​.​ក​ ​និង​ ​ធនាគារ​ ​គូក​មីន​ កម្ពុជា​ ​ភី​អិ​ល​ស៊ី​។​ ជាធនាគារដែលមានបណ្តាញការិយាល័យច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជា និងបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការិយាល័យ ខេប៊ីប្រាសាក់ ដូចខាងក្រោម៖