ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយខ្លួនឯងបានគ្រប់ពេលវេលា តាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ខេប៊ីប្រាសាក់ បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ក្រៅពីដាក់ប្រាក់ លោកអ្នកក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយខ្លួនឯងតាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់នេះផងដែរ រួមមាន ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ទៅដៃគូជំនួញ ផ្ទេរប្រាក់ឱ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-Code) ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អ្នកគ្មានគណនី ដកប្រាក់ទោះជាគ្មានប័ណ្ណអេធីអឹមខេប៊ីប្រាសាក់ ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើង ទូទាត់វិក្កយបត្រសំរាមនិងសំណល់រឹង ទូទាត់វិក្កយបត្រថ្លៃសិក្សា ទិញកាតទូរស័ព្ទ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និងបោះពុម្ពរបាយការណ៍គណនី។

ចំនួនកំណត់ទឹកប្រាក់ដាក់
ប្រភេទនៃការដាក់ប្រាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរិមាក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរិមាក្នុង 1 ថ្ងៃ
ដាក់ប្រាក់តាមលេខគណនី3,960,000 រៀល ឬ 990 ដុល្លារមិនកំណត់
ដាក់ប្រាក់តាមប័ណ្ណអេធីអឹម20 លានរៀល ឬ 10,000 ដុល្លារមិនកំណត់
ប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា
លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារ
ប្រភេទក្រដាសប្រាក់#list#
– ប្រាក់រៀល៖ 10,000 រៀល, 20,000 រៀល, 50,000 រៀល, 100,000 រៀល
– ប្រាក់ដុល្លារ៖ 10 ដុល្លារ 20 ដុល្លារ 50 ដុល្លារ 100 ដុល្លារ
ចំនួនសន្លឹកអតិបរមាក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការរហូតដល់ 200 សន្លឹក
កម្រៃសេវាមិនគិតកម្រៃសេវា
ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗសូមពិនិត្យមើលលើទំព័រសេវាអេធីអឹមតាមតំណភ្ជាប់៖ https://www.kbprasacbank.com.kh/km/digital/atm/

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
  • លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់របស់ ខេប៊ីប្រាសាក់ តាមតំណភ្ជាប់នេះ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ
គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ