ផ្ញើប្រាក់តាមលេខកូដ

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​លេខ​សម្ងាត់​ (Cash-Code) ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ម្យ៉ាង​ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​អ្នក​ទទួល​ ដែល​គ្មាន​គណនី​ជា​មួយ​ខេប៊ីប្រាសាក់ ដោយ​ប្រើប្រាស់​លេខ​សម្ងាត់។​ លោក​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ ATM​ ឬ​កម្មវិធី KB PRASAC Mobile ដើម្បី​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​សាច់​ញាតិ​ បង​ប្អូន​ ឬ​ ដៃ​គូ​ជំនួញ​ បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ លឿន​រហ័ស​ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់។​ អ្នក​ទទួល​អាច​ដក​ប្រាក់​នៅ​តាម​ម៉ាស៊ីន​ ATM​ និង​គ្រប់​ការិយាល័យ​របស់​​ខេប៊ីប្រាសាក់ទូទាំង​ប្រទេស។​​

ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការទំហំកំណត់ក្នុង 1 ថ្ងៃទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការកម្រៃសេវា
ផ្ទេរតាមម៉ាស៊ីន ATM3,000 ដុល្លារ#list#
– 900 ដុល្លារ
– 2 លានរៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ផ្ទេរតាមកម្មវិធី KB PRASAC Mobile2,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល#list#
– 900 ដុល្លារ
– 2 លានរៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង1 ថ្ងៃមិនកំណត់#colspan##colspan#

សម្គាល់៖

  • ​ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់
ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់
អេធីអឹម
អេធីអឹម