សេវាបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

ត្រូវការ​ឯកសារ​ជា​សក្ខីកម្ម​បន្ថែម​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ទំនុក​ចិត្ត​ដល់​លោកអ្នក​ ​ឬ​ ​ក្រុម​គ្រួសារ​ ​ឬ​ ​មុខ​ជំនួញ​របស់​អ្នក​ ​ដើម្បី​បង្កើន​ភាព​ជឿជាក់​ពី​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​ ​ការ​សុំ​ទិដ្ឋាការ​ពី​ស្ថានទូត​ ​ជា​លិខិត​ស្នាម​សម្រាប់​សវនកម្ម​ ​ឬ​ ​ការប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ​ ​ខេប៊ីប្រា​សាក់​ ​ផ្តល់​ជូន​ ​សេវាបញ្ជា​ក់​សមតុល្យ​គណនី​ ​លើ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជាក់ស្តែង​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​លោកអ្នក​នៅ​ខេប៊ីប្រា​សាក់​តាម​យ៉ាង​លឿន​រហ័ស​។

ប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
ស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីគ្រប់សាខាខេប៊ីប្រាសាក់ ឬ តាមអនឡាញ
ចំនួនដងនៃការស្នើសុំមិនកំណត់
កម្រៃសេវា40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់អន្តរជាតិ
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់អន្តរជាតិ
ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម
ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម
​សេវាបញ្ជា​ទូទាត់​អចិន្ត្រៃយ៍
​សេវាបញ្ជា​ទូទាត់​អចិន្ត្រៃយ៍