បុគ្គលទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសញ្ញាបណ្ណខេប៊ីប្រាសាក់ សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

  • លោក ឃាង សម្បត្តិ

ទូរស័ព្ទ៖ +855-23 999 911 ឬ +855-86 999 911 ឬ +855-96 999 9911
អុី​ម៉ែល៖ info@kbprasacbank.com.kh

  • លោក យុន សំអាង

ទូរស័ព្ទ៖ +855-23 999 911 ឬ +855-86 999 911 ឬ +855-96 999 9911
អុី​ម៉ែល៖ info@kbprasacbank.com.kh

  • ជម្រើសផ្សេងទៀត

ឬ​អាច​អញ្ជើញ​មកកាន់​ខេប៊ីប្រាសាក់​ការិយាល័យ​កណ្តាល​ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន​៖​ ​អគារ​លេខ​ 212 ​ផ្លូវ​ 271 ​សង្កាត់​ទួល​ទំពូង​ 2 ​ខណ្ឌ​ចំការមន​ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កម្ពុជា​ ​ឬ​អាច​ធ្វើ​ការសាកសួរ​ព័ត៌មាន​តាម​តំណ​ភ្ជាប់ https://www.kbprasacbank.com.kh/contact-us/feedback