ខេប៊ីប្រាសាក់ ការិយាល័យកណ្តាល

11.5391687, 104.9100848 | អគារលេខ​ 212 ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទួលទំពូង 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ