ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាចោមចៅ២

11.5336663, 104.8222061 | ផ្ទះលេខ 94 ផ្លូវជាតិលេខ 4 ភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង 2 សង្កាត់ចោមចៅ 3 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ