អេធីអឹម ម៉ូបាលខូហ្វី ចំការដូង

11.513347, 104.879279 | ផ្លូវលេខ 1 (បុរីពិភពថ្មីចំការដូង) ភូមិប្រការ សង្កាត់ព្រៃសរ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ