ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាវិមានឯករាជ្យ

11.555119, 104.9287958 | ផ្ទះលេខ 124 មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភូមិ 4 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ