លោកអ្នក​ ​អាច​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​សំរាម​និង​សំណល់​រឹង​​របស់​ សហគ្រាសគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញ​ ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ ​វិភូ​ ​ភព​ពុធ​ ​យូ​ធី​លី​ធី​ ​ឯ​.​ក​ ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​ ​តាមរយៈ​កម្មវិធី KB P​R​A​SAC​ ​Mobile​ នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ ​និង​ពេលវេលា​ (24/7) ​បាន​យ៉ាង​លឿន​ ​ប្រកបដោយ​ភាព​ងាយស្រួល​ ​និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​។

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
ប្រភេទវិក្កយបត្រដែលអាចទូទាត់បានសហគ្រាសគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន វិភូ ភពពុធ យូធីលីធី ឯ.ក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
​ចំនួន​ប្រតិបត្តិការ​ ​និង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ក្នុងមួយថ្ងៃមិនកំណត់
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រ​ត្រូវ​ទូទាត់​ឱ្យ​បាន​មុន​កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​លើ​វិក្កយបត្រ​យ៉ាងតិច​ 2 ​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃធ្វើការ
កម្រៃសេវាលើការទូទាត់វិក្កយបត្រ

#list#
– 0.12 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ សម្រាប់វិក្កយបត្រសហគ្រាសគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញ
– មិនគិតកម្រៃសេវា សម្រាប់វិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន វិភូ ភពពុធ យូធីលីធី ឯ.ក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

សម្គាល់៖

  • សូម​រក្សាទុក​វិក្កយបត្រ​នៃ​ការ​ទូទាត់​ឱ្យ​បាន​មួយ​ស​ប្តាហ៍ ​ដើម្បី​ងាយស្រួល​ធ្វើការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ ​ក្នុង​ករណី​ធ្វើការ​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​​។
  • ការទូទាត់វិក្កយបត្រសំរាមក្រុមហ៊ុន វិភូ ភពពុធ យូធីលីធី ធ្វើបានតែនៅលើ KB PRASAC Mobile តែប៉ុណ្ណោះ។